BARNEVERN 2018-2020

Med sine omfattende registre og kommentarer, er dokumentsamlingen et uvurderlig hjelpemiddel for alle som arbeider med barnevernrett. Ajour 15. februar 2018. 1376 sider. Leveres fra trykkeriet medio mars.

Bestill nå Kr 1 198,- + forsendelseskostnader

Tilbudspris 798,- + forsendelse «så langt lageret rekker»

Dokumentsamlingen Barnevern 2018-2020 er omfattende revidert siden forrige utgave og inneholder alt regelverk om barnevern; lovtekster, forskrifter, retningslinjer, rundskriv, departementsuttalelser og avtaleskjemaer. For å lette bruken, er redaktørens kommentarer og registre ytterligere utvidet.

Boken er en nødvendighet for alle som arbeider med praktisk barnevernrett; kommuner og fylkesmenn, advokater og domstoler, institusjoner mv. Tidligere utgaver har fått meget god mottakelse og mange har etterspurt en ny utgave siden forrige utgivelse ble utsolgt i 2014.

Innholdsfortegnelse
Side 5-18

Kommenterte departementsuttalelser
Side 631-641

Stikkordsregister
Side 1349-1359

Barnevernboka 2018-2020 med fargerikt omslag foran 3 grønne epler

BESTILL BARNEVERN 2018-2020

Nå kr 798,- + forsendelseskostnader så lenge lageret rekker

Levering og betingelser
Bestillinger kan kun gjøres ved å fylle ut bestillingsskjemaet ovenfor. Dokumentsamlingen forventes fra trykkeriet medio mars. Utsending skjer deretter løpende pr post. Forsendelseskostnader pr bok: kr 130.